Journal history
The journal has been published uninterruptedly since 2011. Its creator and founder is Prof. Galina Nefagina. From the beginning of the journal’s existence, we present the scientific achievements of both, Polish and foreign researchers.

Thematic scope
1. Scientific articles in the field of literary studies, cultural studies, linguistics and glottodidactics.
2. Discussions and reviews of monographs.
3. Ad Archivum.
4. Information on scientific life.

Goals of the journal
1. Presentation of the scientific achievements of scholars from home and abroad.
2. Dissemination of research results and introducing the resulting concepts into the international flow of information.
3. Promoting international cooperation by publishing articles by researchers from various academic institutions, including Poland, the United States, Italy, Germany, Austria, Norway, the Czech Republic, Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Turkey.
4. Presentation of unpublished archival materials in the field of literature and cultural studies.
5. Dissemination of current information on scientific life both in the country and abroad (information on scientific conferences and publications of monographs).
6. Publication of scientific discussions on current research problems in the field of literature, culture, linguistics and didactics.

No. 11 (2021): Polilog. Studia Neofilologiczne

Published: 2021-09-20

View All Issues

Strategia czasopisma
1. Prezentacja dorobku naukowego badaczy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz wpływanie na nowe kierunki badań poprzez umieszczanie czasopisma w nowych bazach danych.
2. Podniesienie poziomu artykułów naukowych poprzez staranny dobór nadesłanych tekstów.
3. Poszerzenie współpracy między ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy.

Ocena
1. Punktacja czasopisma „Polilog. Studia Neofilologiczne ” w wykazie MEiN z dnia 1 grudnia 2021 r. wynosi 70 pkt. (nr pozycji 29818), w liście ICI Word of Journals Index Copernicus: ICV 2012: 6,18, ICV 2013: 6,97, ICV 2014: 66,03, ICV 2015: 66,95, ICV 2016: 69,72, ICV 2018: 76,07, ICV 2019: 89,92, ICV 2020 = 100.00.
2. Artykuły opublikowane w czasopiśmie „Polilog. Studia Neofilologiczne” są dostępne w bazach: BazHum , PBN i POL-on.