Assoc. Prof. Dorota Werbińska

Pomeranian University in Slupsk, Poland

Email: dorota.werbinska@apsl.edu.pl

 

Qualifications:

Habilitation (Applied Linguistics), Pedagogical University in Cracow, 2017

PhD (Applied Linguistics), Adam Mickiewicz University in Poznan, 2003

MA (Applied Linguistics), Adam Mickiewicz University in Poznan, 1989

Post-graduate studies:

Post-grad certificate, Warsaw University, British Studies Centre, History and Culture of Great Britain in the 19th and 20th centuries. 1996-1997.

 

Research interests:

  • Language teacher professional identity
  • Mentoring
  • Teacher biographies
  • Teacher professional development
  • Beliefs
  • Reflectivity and reflexivity in language teaching
  • Qualitative studies in teacher research

 

Projects:

  • Droga ku przyszłości - dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych [Way to the future – extra classes for post junior high students] (No. WND-POKL.03.03.04-00-040/08). 2008-2011. Project co-funded EU: European Social Fund, Action 3.3.4. Operational Program Human Capital 2007-2013: (No. WND-POKL.03.03.04-00-040/08). 2008-2011.
  • ILTERG (International Language Teacher Education Research Group). Erasmus + Programme. Key Action 2: Strategic Partnership Projects. AGREEMENT no 20t6-1-TR01-KA203-035295 – Polish coordinator. EUR.41.730,00.
  • In-service language teachers' examination discourses: Interpretative repertoires and positioning. Doskonała Nauka DNM/SP/461401/2020. PLN 60834,03.

 

Publications

Books:

Authored books

Werbińska, D. (2022). In-service language teachers’ examination discourses: Interpretative repertoires and positioning. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Werbińska, D. (2017).  The formation of language teacher professional identity. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Werbińska, D. (2011).  Developing into an effective Polish teacher of English. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku.

Werbińska, D. (2009).  Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Werbińska, D. (2004).  Skuteczny nauczyciel języka obcego. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

 

Edited Books

Ekşi, G. Y., Guerra, L., Werbińska, D. & Y. Bayurt, (2019). Research trends in English language teacher education and English language teaching. Evora: University of Evora.

Ekşi, G. Y., Guerra, L., Werbińska, D. & Y. Bayurt, (2019). A Guidebook for Setting up International Research Groups and Project Management.

Biedroń, A. & Werbińska, D. (2010). (Eds.). East – West, Literature and Linguistics. Theory and Practice. Słupsk: Akademia Pomorska.

Werbińska, D. & Widawska, B. (2007). (eds.). Wschód-Zachód. Dialog kultur. Studia nad literaturą i językiem. Tom II. Słupsk: Akademia Pomorska.

 

Journal articles and book chapters organized in year of publication:

2022

Werbińska, D. (2022). “Professional identity of a French language teacher in Poland: constancy vs. change, sameness vs. difference, agency”. GLOTTODIDACTICA 49(1), 217–240.

Meihami, H. & Werbińska, D. (2022). „The role of action research in ESP teachers’ professional identity development”. Journal of Research in Applied Linguistics, 13(1), 3–43.

 

2021

Werbińska, D. (2021). “What kind of teachers we are (becoming) and what kind of teachers we might be” – making sense of duoethnographic positive psycholoy-related experience by preservice English teachers. In Budzińska, K. & O. Majchrzak (eds.). Positive psychology in second and foreign language education. Heidelberg: Springer. 137–158. 

 

2020

Werbińska, D. (2020). “Duoethnography in applied linguistics qualitative research”. Neofilolog 54(2), 269–283.

Werbińska, D. (2020). “Language teacher positioning in a teacher promotion examination: A small story approach”. Neofilolog 54(1), 133–153.

Werbińska, D. (2020). Successful foreign language teaching in a globalized world. In Nefagina, G. & I. Smoczyk-Jackowiak (eds.). Wschód-Zachód. Przestrzeń wzajemnego przenikania się kultur. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. 15–26.

 

2019

Ekşi, G. J., Yakışık, B. Y., Aşık, A., Fişne, F. N., Werbińska, D. & Cavalheiro, L. (2019). Language teacher trainees’ sense of professional agency in practicum: cases from Turkey, Portugal and Poland. Teachers and Teaching: Theory and Practice. 25(3), 279–300. 140 pkt.

Güngör, M. N., Akcan S., Werbinska, D. & Ekiert, M. (2019).  The Early Years of Teaching: A Cross-Cultural Study of Turkish and Polish Novice English Teachers. Eurasian Journal of Applied Linguistics, 5(2), 287–302. Doi: 32601/ejal.599262.

Werbińska, D. (2019). English teacher candidates’ construction of third spaces in a reflection-enhancing duoethnographic project. Polilog. Studia Neofilologiczne, 9, 193–206.

Werbińska, D., E. Bozyigit, L. Guerra, M. Ekiert, & Kose, S. (2019) “English language teachers’ conceptualizations of one-to-one private tutoring: an international phenomenographic study”. Glottodidactica. An International Journal in Applied Linguistics. 46(2), 175–196.

Werbińska, D. & M. Ekiert (2019). Language teacher mentoring: A review of studies from 2001 to 2017. In: Ekşi, G. Y., Guerra, L., Werbińska, D. & Y. Bayurt, (eds.). Research trends in English language teacher education and English language teaching. Evora: University of Evora. 95–09.

Werbińska, D., Ekiert, M. & I. Smoczyk-Jackowiak (2019). Review of studies into teachers’ engagement with research. In: Ekşi, G. Y., Guerra, L., Werbińska, D. & Y. Bayurt, (eds.). Research trends in English language teacher education and English language teaching. Evora: University of Evora. 161–79.

Werbińska, D. (2019). Skuteczne nauczanie języka obcego: trzy propozycje dydaktyczne. Języki Obce w Szkole, 5, 53–58.

 

2018

Erduyan, I., Werbińska, D., Yakıșık, B. Y., Guerra, L. & Ekiert, M. (2018). The impact of mobility on language teacher identity: Turkish, Polish and Portuguese perspectives. Konińskie Studia Językowe. 6 (3). 349–371.

Werbińska, D. 2018. “Wykorzystanie duoetnografii jako innowacyjnego podejścia w rozwijaniu refleksji przyszłych nauczycieli języka obcego”. Neofilolog. 51(1), 59–74.

Werbińska, D. & M. Ekiert. 2018. English teaching in the globalized world: career-change teachers’ voices. In: Cavalheiro, L. (ed.). Preparing English Language Teacher for Today’s Globalized World. Vila Nova de Famalicão: Edições. Humus.ISBN: 978-989-755-385-1. 103–120.

Werbińska, D. & M. Ekiert. 2018. The dialogical nature of professional identity: A longitudinal study of one EFL teacher. In: Pawlak, M. & A. Mystkowska-Wiertelak (eds.). Challenges of Second and Foreign Language Education in a Globalized World. Heidelberg-New York: Springer. 307–325.

 

2017

Werbińska, D. (2017). A teacher-in-context: Negotiating professional identity in a job promotion examination. Apples – Journal of Applied Language Studies, 11(2). 103–123. (Finland).

Werbińska, D. 2017. „Nauczyciel języka obcego” – propozycja programowa przedmiotu (na podstawie języka angielskiego). [W:] Andrzejewska, E. i M. Wawrzyniak-Śliwska (red.). Nauczyciele języków obcych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 133–152,

Werbińska, D. (2017). Possible Selves and Teacher Learners’ Autonomous Identity. [In:] Pawlak, M., Mystkowska-Wiertelak, A. i J. Bielak (red.). Autonomy in Language Learning: Managing the Resources. Heidelberg-New York: Springer.

 

2016

Werbińska, D. (2016). Language-Teacher Professional Identity: Focus on Discontinuities from the Perspective of Teacher Affiliation, Attachment and Autonomy. [In:] Gkonou, C., Mercer, S. & T. Dieter (Eds.). New Directions in Language Learning Psychology. Heidelberg: Springer. 135–157.

Werbińska, D. (2016). Learning from retired teachers’ biographies. A research proposal. [In:]. Pawlak, M. (red.). Classroom-Oriented Research: Reconciling Theory and Practice. Heidelberg-New York: Springer. 57–4.

Werbińska, D. (2016). Learning from retired teachers’ biographies. A research proposal. [w:]. Pawlak, M. (red.). Classroom-Oriented Research: Reconciling Theory and Practice. Heidelberg-New York: Springer. 57–4.

 

2015

Werbińska, D. (2015). Idealne i powinnościowe ja (ideal and ought-to selves): studium przypadku dwóch studentek językowych studiów nauczycielskich. Rozprawy Humanistyczne. 16. 59–78.

Werbińska, D. (2015). “Becoming an English language teacher. Focus on Continuities and Discontinuities. Journal of Language and Cultural Education. 3(1). 2452. (Slovakia).

Werbińska, D. (2015). Is there any place for silence in the communication-oriented process of adult language learning? [In:] Pawlak, M. i E. Waniek-Klimczak (eds.). Issues in Teaching, Learning and Testing Speaking in a Second Language. New York: Springer. 169–188.

 

2014

Werbińska, D. (2014). “Biografia zawodowa jako źródło wiedzy – autobiograficzne refleksje emerytowanych nauczycieli języka obcego”. Neofilolog, 43. 279–301.

Werbińska, D. (2014). First-Year English Teachers’ Discursive Positioning: Languaging as Externalization. [w:] Lankiewicz, H. i E. Wąsikiewicz-Firlej (red.). Languaging Experiences. Learning and Teaching Revisited. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers. 191-–21.

 

2013

Werbińska, D. (2013). „Kompetencje początkującego nauczyciela języka angielskiego w świetle modelu KARDS B. Kumaravadivelu”. Neofilolog, 40(2). 279–301

Werbińska, D. (2013). Zdarzenia krytyczne na lekcji języka angielskiego jako sposób na rozwijanie profesjonalnego dyskursu nauczyciela. [w:] Pawlak, M. (red.). Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczania języka obcego. 339362.

Werbińska, D. (2013). Stability and variability in pre-service teachers’ beliefs. [In:] Pawlak, M. (red.). Classroom-oriented research: Achievements and challenges. New York: Springer. 33–53.

 

2012

Werbińska, D. (2012). „Akwizycja języka obcego w perspektywie studenta filologii: Badanie tożsamości językowej studenta w kontekście czasoprzestrzeni i heteroglosji”. Poznań: Neofilolog, 39(1). 5581.

Werbińska, D. (2012). Efektywne nauczanie języka obcego. Przegląd badań w ujęciu chronologicznym. [w:] Apanel, D. (red.). Być nauczycielem – opiekunem –wychowawcą. Perspektywa historyczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 225–250. 

Werbińska, D. (2012). The Identity of English Language Teachers at the Start of their Professional Careers. [w:] Repka, R. i Polok, K. (red.). The Multiple Faces of an English Teacher. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH. 211–226.

Werbińska, D. (2012). Some Reflections on the Hidden Curriculum in the Language Classroom. [w:] Lankiewicz, H. i E. Wąsikiewicz-Firlej (red.). Informed Teaching – Premises of Modern Foreign Language Pedagogy. Piła: PWSZ. 193–202.

 

2011

Werbińska, D. (2011). „Postrzeganie procesu uczenia się języka obcego w perspektywie uczniów dorosłych (badanie jakościowe nauczycieli konsultantów)”. Poznań: Neofilolog, 37. 160–175.

Werbińska, D. (2011). Modyfikowanie przekonań przyszłych nauczycieli jako sposób na promowanie autonomii. [w:] Pawlak, M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego – uczeń a nauczyciel. Poznań-Kalisz: WAP UAM. 445–456.

Werbińska, D. (2011). Proces uczenia się uczniów w liceum. [w:] Komorowska, H. (red.). Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie. Oficyna Wydawnicza Łośgraf. 160–176.

Werbińska, D. (2011). Nauczyciel języka obcego a subiektywne teorie studentów w kontekście indywidualnych potrzeb edukacyjnych. [w:] Knieja, J. i Piotrowski, S. (red). Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. Lublin: KUL im Jana Pawła II. 131–145.

Werbińska, D. (2011). The First Year in the Classroom. Crossing the Borderland from Being a Student to Being a Teacher. [w:] Pawlak, M. (red.). Extending the Boundaries of Research on Second Language Learning and Teaching. New York: Springer. 181–195.

Werbińska, D. (2011). Investigating the perception of speaking skills with metaphor-based methods. [w:] Pawlak, M., Waniek-Klimczak, E. i J. Majer (red.). Speaking in Contexts of Instructed Language Acquisition. Bristol-Buffalo-Toronto: Multilingual Matters. 268–285.

 

2010

Werbińska, D. (2010). „‘Moja podróż z językiem angielskim’ – narracyjne badanie autobiograficzne”. Poznań: Neofilolog, 34, 91–109.

Werbińska, D. (2010). „Qualities of an effective language teacher – teacher and learner perspectives”. Linguistics Applied, 2/3. 242–263.

Werbińska, D. (2010). Dylematy etyczne początkujących nauczycieli języka angielskiego. [w:] Murawska, E. (red.). Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. Kraków: Impuls. 123–37.

Werbińska, D. (2010). Personalne teorie uczniów: cztery sprawności językowe w opiniach studentów (badanie jakościowe). [w:] Knieja, J. (red.). Literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej dydaktyce. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 256–267.

Werbińska, D. (2010). Ethical dilemmas of novice English teachers. [In:] Biedroń, A. i D. Werbińska (red.). East – West, Literature and Linguistics. Theory and Practice Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej. 20–29.

 

2009

Werbińska, D. (2007). „Wypalenie zawodowe nauczycieli języków obcych. Teoria, zapobieganie, perspektywy badawcze”. Poznań: Neofilolog, 30, 85–92.

Werbińska, D. (2009). „A Profile of an Effective Teacher of English – a Qualitative Study from Poland”. Hacettepe University Journal of Education, 36, 306–315.

Werbińska, D. (2009). Badanie postrzegania procesu uczenia się języka angielskiego przy pomocy metod opartych na metaforach. [w:] Malinowska, U. (red.). Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język-literatura-kultura. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku. 477–488.

Werbińska, D. (2009). Tożsamość nauczycieli na starcie kariery zawodowej: Badanie narracyjne. [w:] Pawlak, M., Mystkowska-Wiertelak, A. i Pietrzykowska, A. (red.). Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań–Kalisz: UAM. 467– 478.

Werbińska, D. (2009). Program ukryty na lekcji języka obcego. Definicje, przejawy, perspektywy badawcze. [w:] Nijakowska, J. (red.). Język-poznanie-zachowanie. Perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 268–282. 

 

2008

Werbińska, D. (2008). “Metaphors as used by effective English language teachers”. [w:] Klepuszewski, W. (eds.). The Baltic Philological Forum. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. 223–229.

Werbińska, D. (2008). „Language Teacher’s Personal Theories”. [In:] Klepuszewski, W. (red.) Symbolae Europae 2. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.  115–125.

Werbińska, D. (2008). Nauczanie języków obcych w kontekście aspektów etycznych. [w:] Florczak, J. i M. Gajos (red.). Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych – teoria i praktyka. Warszawa: MSCDN. 199– 14.

Werbińska, D. (2008). Ograniczenia autonomii nauczyciela przez jego zwierzchników w kontekście aspektów etycznych. [w:] Pawlak, M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań-Kalisz-Konin: UAM. 429–436.

 

2007

Werbińska, D. (2007). Aspekty etyczne a nauczanie języków obcych. [w:] Kuczyński, K. A. (red.). Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język-literatura-kultura. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku. 201–206.

Werbińska, D. (2007). A profile of a language teacher’s knowledge. Wschód-Zachód. Dialog kultur. Studia nad literaturą i językiem. [In:] Werbińska, D. i B. Widawska (eds.). Słupsk: Akademia Pomorska. 214–221.

 

2006

Werbińska, D. (2006). Metaphors as an aid to understanding teacher personal theories. Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur. [In:] Nowożenowa, Z. (eds.). Słupsk: Akademia Pomorska. 348–56.

Werbińska, D. (2006). Metaphors as an aid to understanding teacher personal theories. Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur. [In:] Nowożenowa, Z. (ed.). Słupsk: Akademia Pomorska. 348–56.

Werbińska, D. (2006). „Europejskie Portfolio Językowe dla studentów – projekt pilotażowy”. Studia Społeczno-Ekonomiczne, 5,143–48.

Werbińska, D. (2006). “The concept of successful language teaching”. Słupskie Prace Filologiczne, 3. 129–34.

Werbińska, D. (2006). “Language Teacher Personal Theories – Sources of Theories (Part 1)”. The Teacher. 10(42). 40–42.

Werbińska, D. (2006). “Language Teacher Personal Theories – Teacher Beliefs (Part 2)”. The Teacher. 11(43). 41–48.

 

2005

Werbińska, D. (2005). „Czy anglistom grozi wypalenie zawodowe?” Warszawa: The Teacher. 4(28).  37–43.

Werbińska, D. (2005). The Effective Polish Teacher of English – Conclusions from a Survey. Procesy poznawcze i język – klasyczna problematyka – współczesne rozwiązania. Cognition and Language – classical problems – contemporary solutions. [In:] K. Ciepiela (ed.). Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. 255–268.

 

2004

Werbińska, D. (2004). „Nauczanie języka obcego dzieci z zespołem ADHD”. Języki Obce w Szkole. Warszawa: Wydawnictwa CODN. 60-64.

Werbińska, D. (2004). „Skuteczny nauczyciel języka angielskiego – wnioski z badań”. Języki Obce w Szkole 1. Warszawa: Wydawnictwa CODN. 78–80.

Werbińska, D. (2004). An Effective Polish Teacher of English – Conclusions from Two Studies. Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur w kontekście globalizacji. [w:] Nowożenowa, Z i G. Lisowska (red.). Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna. 360–364.

 

2000

Werbińska, D. (2000). „Metoda komunikacyjna – więcej blasków czy cieni?” Języki Obce w Szkole, 2. 50–58.

 

1998

Werbińska, D. (1998). „Kontakty międzyszkolne – krajowe i zagraniczne – jako forma doskonalenia języka obcego”. Języki Obce w Szkole, 4, 344–348.

Werbińska, D. (1998). „Nauczanie języka obcego w licznych klasach też może być efektywne”. Języki Obce w Szkole, 1, 34–39.

 

1996

Werbińska, D. (1996). „Jak rozwijam sprawność rozumienia ze słuchu?” Języki Obce w Szkole, 5, 429–33.

 

1993

Werbińska, D. (1993). „Giving feedback”. Wrocław: The Polish Teacher Trainer, 1(3). 18–19.

 

Book reviews:

Werbińska, D. (2021) Robert J. Lowe, Luke Lawrence (Eds.). 2020. “Duoethnography in English Language Teaching Research, Reflection and Classroom Application”.  [In:] System, 97.

(2020) Gallardo, M. (ed.). “Negotiating identity in modern foreign language teaching”. [In:] System, 89.

(2020) England, L. “TESOL Career Path Development” 2020. POLILOG. Studia Neofilologiczne, 2020. 271–274.

(2018) Gabryś-Barker, D. (ed..). “Third-age learners of foreign languages”. 2018. [In:] Studies in Second Language Learning and Teaching, 8(4). 845–851.

(2016). Kalaja, P., Barcelos, A. M., Aro, M., Ruohotie-Lyhty, M. “Beliefs, Agency and Identity in Foreign Language Learning and Teaching”. (2016). [In:] Studies in Second Language Learning and Teaching. 6(2). 355–358.

(2016). Hyland, K. (2016). “Academic Publishing: Issues and Challenges in the Construction of Knowledge. [In:] System, 56, 141–143.

(2016). Farrell, T. ”International Perspectives on English Language Teacher Education”. (2014). [In:] System, 57, 153–155.

(2016). Murray, G. (Ed.). “Social Dimensions of Autonomy in Language Learning”. (2014). [In:] System, 59, 128–130. 

(2016). Farrell, T. „From Trainee to Teacher. Reflective Practice for Novice Teachers”. 2016. [In:] System, 60, 137–138.

(2015). Deters, P., Gao, X. (A)., E.R. Miller & Vitanova, G. “Theorizing and Analyzing Agency in Second Language Learning. Interdisciplinary Approaches”. (2015). Bristol-Buffalo-Toronto. Multilingual Matters. [In:] System, 50, 71–74.

(2015). Yin Ling Cheung Selim Ben Said & Kwanghyun Park. “Advances and Current Trends in Language Teacher Identity Research”. (2015). London: Routledge. [W:] System, 51, 93–95.

(2015). Howard, A. & Donaghue, H. (2015). “Teacher Evaluation in Second Language Education”. 2015. London: Bloomsbury. [In:] System, 52, 154–156.

(2015). Bleistein, T, & Lewis, M. (2015), “One-on-One Language Teaching and Learning, 2015. Basingstoke: Palgrave Macmillan. [In:] System, 55, 168–169.

(2013). Kumaravadivelu, B. “Language Teacher Education for a Global Society: A Modular Model for Knowing, Analyzing, Recognizing, Doing, and Seeing”. (2012). Routledge. [In:] Studies in Second Language Learning and Teaching.

(2012). Edge, J. “The Reflexive Teacher Educator in TESOL”. (2012). Routledge. [In:] Glottodidactica.

 

Plenaries and presentations at conferences abroad:

(2021) Bolu (Turkey) 5–6 November, international INGED conference. Plenary lecture:  „Teachers as people”.

(2020) Ankara (Turkey), 16–17 October, International Language Teacher Education Research Group conference ILTERG. Plenary presentation: “Duoethnography in Language Teacher Education. New possibilities for developing reflection? ” 

(2019) Warsaw 25 March. Erasmus+ conference all Poland conference. Nauczanie języków obcych w szkołach. Plenary: „Skuteczny nauczyciel, skuteczne nauczanie: kilka propozycji, jak to osiągnąć”.

(2019) Antalya (Turkey), 8–10 April 2019. International Language Teacher Education Research Group conference. Plenaries: 1) “The Early Years of Teaching: A Cross-Cultural Study of Turkish and Polish Novice English Teachers”, 2) “Variation in English language teachers’ conceptions of private tutoring: An international phenomenographic study”.

(2019) Dubrownik (Croatia) 2–4 May, international conference Language in Focus. Presentation: „Making sense of language teacher candidates’ experience through duoethnographic dialogues”.

(2018) Tokyo (Japan), 7–11 June, foreign Psychology in Language Learning 3 conference. Presentation: “Teachers as people: Professional pathways of four retired language teachers from Poland”.

(2016) Jyvaskyla (Finland), 21–24 August, foreign Psychology and Language Learning 2 conference. Presentation: “Teacher-in-context: Negotiating professional identity during a teacher promotion exam”. The selction of the lecture to be translated into the sign language.

(2015) Gdańsk 17–18 September, international Communication – Culture – Creativity conference. Plenary: “Understanding teacher identity: A synthesis of research”.

(2014) Graz (Austria) 29-31 May, foreign Psychology and Language Learning conference. Presentation: „Exploring language teacher professional identity: A 3A Framework Research Proposal”.

(2014) Trencianske Teplice (Slovakia) 4–6 December 2014, foreign International Conference on Language Education and Research conference. Plenary lecture: “Becoming a language teacher: Focus on continuities and discontinuities.

(2012) Gdańsk 27 September 2012, konferencja z okazji II Pomorskiego Dnia Nauczycieli Języków Obcych „Edukacja językowa dla przyszłości”. Plenary lecture: „Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych”.

(2011) Gdańsk 15 November 2011, annual conference for English teachers. Plenary lecture:  „Skuteczny nauczyciel języka obcego z perspektywy ucznia”. Centrum Kształcenia Ustawicznego - OKUN. Fundacja Instytut Jakości w Edukacji.

(2007) Warsaw October, annual conference Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych – teoria i praktyka – Plenary lecture: „Aspekty etyczne nauczania języków obcych”.

(2004) Gdańsk December, International INSETT conference „Program Insett for English Language Teaching”. Plenary lecture: „Meeting Teachers’ Needs”.

 

Guest lectures:

(2008) Lectures for students at Haccettepe University, Ankara (Turkey).

(2008) A lecture for adult education organizations at Barnsley College, Neighbourhood Learning Net, The Workers’ Education Association) within the Gruntvig Program, Barnsley (Great Britain).

(2015) A guest lecture for lecturers and PhD students at Masaryk University, Brno, (The Czech Republic).

(2021) Lectures for students at The Jacob of Paradies University, Gorzów Wielkopolski. Presentation: A flowering of positive psychology. Focus on wellbeing”.

 

Stay abroad grants:

The EU Grant Sokrates Arion, Aberystwyth, Walia: Focus on learning (maj, 2006).

The EU grant Sokrates Linqua, The University of East Anglia, Norwich, Wielka Brytania: British Studies: Language, Literature and Life (sierpień-wrzesień,1998).

The EU grant Sokrates Arion, Dublin, Irlandia: General Study of the Education System (marzec-kwiecień,1998).

The Bell Language School in Saffron Walden, Wielka Brytania: The Use of Technology in the Classroom (sierpień,1997) – stypendium Wydawnictwa Longman.

University of California Santa Barbara, Stany Zjednoczone: The Study of the United States (lipiec-sierpień, 1995) - stypendium Ambasady Amerykańskiej.

University of Leeds, Wielka Brytania: Teaching English to Young Learners (lipiec, 1994) - stypendium British Council.

 

Membership in scientific associations:

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne [Polish Association of Modern Languages] PTN (from 2003–present). Board member (2016-2019, 2019-2022), vice-president (2022-2025, elected by secret ballot).

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS [Polish Association of Sworn and Specialist Translators and Interpreters], (1998–2011).

Tertium (from 2006–present).

Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej [ (from 2011– present).

International Study Association  for the Psychology of Language Learning IAPLL (from 2016– present)

International Study Association on Teachers and Teaching ISATT (from 2021–present)

Amercian Psychological Association APA (from–present).

 

Editing:

Member of a scientific committee in the journal Polilog. Studia Neofilologiczne (from 2011– present).

Assistant Editor of the journal Neofilolog (SCOPUS) (from 2019 – present).