dr hab. Marion Brandt, prof. UG
prof. dr hab. Marek Jaroszewski
prof. dr hab. Michał Kotin
prof. dr hab. David Malcolm
dr hab. Marek Marszałek, prof. UKW
prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska
dr hab. Anna Paszkiewicz, prof. UWr
dr hab. Piotr Sulikowski, prof. US
prof. Swietłana Gonczarowa-Grabowskaja
prof. Irina Ratnikowa
prof. Ludmiła Sińkowa
prof. Natalia Zinukowa