Since 2011 Polylogue. Neophilological Studies scientific journal provides open, free access to all its content. We do not charge authors any fees neither for the submission of texts for publication nor for the publication procedure. Users have full, free access to the content published in the journal without having to log in to the journal's website. They may read, download, copy and share the full texts of articles or use them for other non-commercial, lawful purposes in accordance with the Creative Commons policy (CC BY-NC-ND 4.0).

Authors may post the final versions of their articles published in Polylogue. Neophilological Studies journal in open archives and repositories of their choice. Texts posted in such repositories must include a link to the journal's website and the DOI number of the article.

The full content of all volumes of Polylogue. Neophilological Studies journal is available online (Archive). In addition, printed copies of the journal are deposited in the National Library in Warsaw and in dozens of university libraries in Poland.

LIST OF LIBRARIES

Printed copies of Polylogue. Neophilological Studies journal are available, among others, in the following libraries:

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 12B, 10-719 Olsztyn
Biblioteka Główna UPH w Siedlcach, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 9, 08-110 Siedlce
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul, Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Aleja Armii Krajowej 36A, 42-200 Częstochowa
Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła