prof. dr hab. Saule Abisheva – Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja
prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Pettersson – Uniwersytet w Agder
prof. dr hab. Svetlana Gonczarowa-Grabowskaja – Białoruski Uniwersytet Państwowy
dr hab. Aneta Jachimowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
doc. PaedDr Petra Jesenská – Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
dr Leena Karlsson – Uniwersytet Helsiński (Finlandia)
dr Karol Karp – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. dr hab. Gulmira Kazhigaliyeva – Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja
dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło – Uniwersytet Śląski 
prof. dr hab. Michaił Kotin – Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Svetlana Kotovskaya – Białoruski Uniwersytet Państwowy
dr hab. Jarosław Krajka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
dr hab. Artur Dariusz Kubacki, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. dr hab. Izabela Malej – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Marek Marszałek, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. Derek Maus – Nowojorski Uniwersytet Stanowy w Potsdam (USA)
prof. dr hab. Joanna Mianowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Nina Osipova – Wiatski Uniwersytet Państwowy (Rosja)
prof. dr hab. Maya Polekhina – Moskiewski Państwowy Uniwersytet Obwodowy
dr Mariola Smolińska – Akademia Pomorska w Słupsku
prof. dr hab. Anna Stiepanowa – Uniwersytet im. Alfreda Nobla w Dnieprze (Ukraina)
prof. dr hab. Vasilij Suprun – Wołgogradzki Państwowy Uniwersytet Społeczno-Pedagogiczny
prof. dr hab. Ludmiła Szewczenko – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Dorota Tomczyk, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Tatyana Volyniec – Białoruski Uniwersytet Państwowy
prof. dr hab. Natalija Zinukowa – Uniwersytet im. Alfreda Nobla w Dnieprze (Ukraina)