prof. dr hab. Franciszek Apanowicz
prof. dr hab. Marion Brandt
prof. dr hab. Cezary Bronowski
dr Brygida Gasztold
dr hab. Adam Głaz
dr. hab. Mariola Jaworska
prof. dr hab. Klaus Hammer
prof. dr hab. Bronisław Kodzis
dr hab. Radosław Kucharczyk
dr hab. Ewa Łukaszyk prof. UWr
prof. dr hab. Izabela Malej
prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
dr hab. Krystyna Mihułka prof. UR
dr hab. Anna Paszkiewicz prof. UWr
dr hab. Monika Sidor prof. KUL
dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak prof. UWr
dr hab. Włodzimierz Zientara prof. UMK
prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Pettersson – Uniwersytet w Agder
prof. dr hab. Svetlana Gonczarowa-Grabowskaja – Białoruski Uniwersytet Państwowy
doc. PaedDr. Petra Jesenská – Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
dr Leena Karlsson – Uniwersytet Helsiński
prof. Derek Maus – Nowojorski Uniwersytet Stanowy w Potsdam
prof. dr hab. Ludmiła Sińkowa – Białoruski Uniwersytet Państwowy
prof. Anna Stepanowa – Uniwersytet im. Alfreda Nobla w Dnieprze
prof. dr hab. Natalia Vladimirova – Federalny Uniwersytet Państwowy im. Immanuiła Kanta w Kaliningradzie
prof. dr hab. Tatyana Volyniec – Białoruski Uniwersytet Państwowy
dr Edward Zhisheng – Instytut Politechniczny w Macao
prof. dr hab. Natalija Zinukowa – Uniwersytet im. Alfreda Nobla w Dnieprze
prof. Ivan Zymomrya – Narodowy Uniwersytet w Użhorodzie

dr Tomasz Michta, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.