dr hab. Marion Brandt, prof. UG
prof. dr hab. David Malcolm
dr hab. Marek Marszałek, prof. UKW
prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska
dr hab. Anna Paszkiewicz, prof. UWr
dr hab. Piotr Sulikowski, prof. US
prof. Swietłana Gonczarowa-Grabowskaja – Białoruski Uniwersytet Państwowy
prof. Siergiej Łogisz – Białoruski Uniwersytet Państwowy
prof. Irina Ratnikowa – Białoruski Uniwersytet Państwowy
prof. Ludmiła Sińkowa – Białoruski Uniwersytet Państwowy
prof. Irina Skoropanowa – Białoruski Uniwersytet Państwowy
prof. Anna Stiepanowa – Dniepropetrowski Uniwersytet im. Alfreda Nobla
prof. Natalija Zinukowa – Dniepropetrowski Uniwersytet im. Alfreda Nobla