prof. dr hab. Marion Brandt
prof. dr hab. Cezary Bronowski
dr Brygida Gasztold
prof. dr hab. Klaus Hammer
prof. zw. dr hab. Bronisław Kodzis
dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW
prof. dr hab. Marek Marszałek
prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
dr hab Zoja Nowożenowa, prof. UG
prof. dr hab. Anna Paszkiewicz
prof. dr hab. Mirosław Pawlak
dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG
prof. dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow
prof. dr hab. Danuta Stanulewicz
dr hab. Joanna Szczęk
dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, prof. UWr
dr hab. Aleksandra Zywert, prof. UAM
prof. dr hab. Vasyl Bialyk – Czernowicki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fiedzkowicza
prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Pettersson - Uniwersytet w Agder
prof. dr hab. Svetlana Gonczarowa-Grabowskaja – Białoruski Uniwersytet Państwowy
doc. PaedDr. Petra Jesenská – Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
dr Leena Karlsson – Uniwersytet Helsiński
prof. Ludmila Khvedchenya – Białoruski Uniwersytet Państwowy
prof. dr hab. Alla Kozhinova – Białoruski Uniwersytet Państwowy
dr Piri Leeck – Uniwersytet w Siegen
dr Siergiej Łogisz – Białoruski Uniwersytet Państwowy
prof. Derek Maus – Nowojorski Uniwersytet Stanowy w Potsdam
prof. dr hab. Irina Ratnikowa – Białoruski Uniwersytet Państwowy
prof. dr hab. Ludmiła Sińkowa – Białoruski Uniwersytet Państwowy
prof. Anna Stepanowa – Uniwersytet im. Alfreda Nobla w Dnieprze
prof. dr hab. Natalia Vladimirova - Federalny Uniwersytet Państwowy im. Immanuiła Kanta, Kaliningrad
prof. dr hab. Tatyana Volyniec - Białoruski Uniwersytet Państwowy
dr Edward Zhisheng – Instytut Politechniczny w Macao
prof. dr. hab. Natalija Zinukowa – Uniwersytet im. Alfreda Nobla w Dnieprze
prof. Ivan Zymomrya – Narodowy Uniwersytet w Użhorodzie