dr hab. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Pettersson – Uniwersytet w Agder (Norwegia)
dr hab. Anna Gajdis, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr Katja Grupp – IU International University of Applied Sciences, Bad Honnef (Niemcy)
prof. dr hab. Klaus Hammer – Berlin
dr hab. Aneta Jachimowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Mariola Jaworska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katarzyna Jerzak, PhD – Johns Hopkins University, Baltimore (USA)
doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD – Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
dr Leena Karlsson – Uniwersytet Helsiński (Finlandia)
dr Karol Karp – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. dr hab. Gulmira Kazhigaliyeva – Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja
dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Michaił Kotin – Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Svetlana Kotovskaya – Białoruski Uniwersytet Państwowy
dr hab. Jarosław Krajka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Artur Dariusz Kubacki, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
prof. dr hab. David Malcolm – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
prof. dr hab. Izabella Malej – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Marek Marszałek, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. Derek Maus – Nowojorski Uniwersytet Stanowy w Potsdam (USA)
prof. dr hab. Joanna Mianowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Iwona Ndiaye UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Nina Osipova – Wiatski Uniwersytet Państwowy (Rosja)
prof. dr hab. Maya Polekhina – Moskiewski Państwowy Uniwersytet Obwodowy
dr hab. Dorota Sosnicka, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Anna Stiepanova – Uniwersytet im. Alfreda Nobla w Dnieprze (Ukraina)
prof. dr. hab. Vasilij Suprun – Wołgogradzki Państwowy Uniwersytet Społeczno-Pedagogiczny
dr hab. Joanna Szczęk, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Ludmiła Szewczenko – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Monika Szuba – Uniwersytet Gdański
dr hab. Dorota Tomczyk, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Tatyana Volyniec – Białoruski Uniwersytet Państwowy
dr hab. Natalia Zinukova – Uniwersytet im. Alfreda Nobla w Dnieprze (Ukraina)